Authority - Barangay

THE LOCAL GOVERNMENT CODE OF THE PHILIPPINES

BOOK III - LOCAL GOVERNMENT UNITS
TITLE ONE. - THE BARANGAY

CHAPTER 1. - ROLE AND CREATION OF THE BARANGAY
 

SECTION 384. Role of the Barangay. - As the basic political unit, the Barangay serves as the primary planning and implementing unit of government policies, plans, programs, projects, and activities in the community, and as a forum wherein the collective views of the people may be expressed, crystallized and considered, and where disputes may be amicably settled.

CHAPTER 2 - Barangay Officials and Offices

SECTION 387. Chief Officials and Offices. - (a) There shall be in each Barangay a Punong Barangay, seven (7) Sangguniang Barangay members, the Sangguniang Kabataan chairman, a Barangay Secretary, and a Barangay treasurer.

(b) There shall also be in every Barangay a Lupong Tagapamayapa. The Sangguniang Barangay may form community brigades and create such other positions or offices as may be deemed necessary to carry out the purposes of the Barangay government in
accordance with the needs of public service, subject to the budgetary limitations on personal services prescribed under Title Five, Book II of this Code.

San Pedro's New Brgy. Hall

LGU-Barangay

BACNIT
 
 
PERALTA, Adelito E.
Punong Barangay
1
ALDANA, Aguedo
Barangay Kagawad
2
OBICE, Abundio B.
Barangay Kagawad
3
MAMARIL, Norwil R.
Barangay Kagawad
4
DELA ROSA, Fernando W.
Barangay Kagawad
5
LABANIEGO, Josefina E.
Barangay Kagawad
6
NAVIDA, Salvador Sr. S.
Barangay Kagawad
7
ESTRADA, Danilo Sr. U.
Barangay Kagawad
Barangay Secretary
Barangay Treasurer
BARLO
 
SALAS, Rowena Lemon
Punong Barangay
1
BATE, Rodolfo Bristol
Barangay Kagawad
2
DE GUZMAN,Rodolfo B.
Barangay Kagawad
3
LEMON, Juanito V.
Barangay Kagawad
4
RIVERA, Manuel B.
Barangay Kagawad
5
RIVERA, Juledy B.
Barangay Kagawad
6
PASCASIO, Ronald B.
Barangay Kagawad
7
GINEZ, Ricardo R.
Barangay Kagawad
Barangay Secretary
Barangay Treasurer
CAABIANGAN
 
BOLING, Romeo A.
Punong Barangay
1
ABARRA, Ryan E.
Barangay Kagawad
2
ROSARIO, Marites V.
Barangay Kagawad
3
BERGONIA, Jaime L.
Barangay Kagawad
4
RAPACON, Bernabe F.
Barangay Kagawad
5
BAROMA, Reynaldo N.
Barangay Kagawad
6
CABERTO, Gemma G.
Barangay Kagawad
7
DAMASCO, Norlito B.
Barangay Kagawad
Barangay Secretary
Barangay Treasurer
CABANAETAN
 
ADREJILO, Felimon C.
Punong Barangay
1
CAAMPUED, Labroy C.
Barangay Kagawad
2
BALLESTEROS, Rogelio C.
Barangay Kagawad
3
CALIXTRO, Rony N.
Barangay Kagawad
4
CALIXTRO, Norgel O.
Barangay Kagawad
5
TABUCAO, David B.
Barangay Kagawad
6
LAZO, Roger N.
Barangay Kagawad
7
MARAMBA, Tessie A.
Barangay Kagawad
Barangay Secretary
Barangay Treasurer
CABINUANGAN
 
MAGNO, Neilla T.
Punong Barangay
1
TESORO, Christopher
Barangay Kagawad
2
REYES, Amelita S.
Barangay Kagawad
3
CRISOLO, Antonio F.
Barangay Kagawad
4
DELA ROSA, Rolando B.
Barangay Kagawad
5
ROMERO, Emiliano T.
Barangay Kagawad
6
ESTACIO, Moises C.
Barangay Kagawad
7
NORA, Ranilo D.
Barangay Kagawad
Barangay Secretary
Barangay Treasurer
CALZADA
 
MAMINTA, Teresita B.
Punong Barangay
1
MENDOZA, Manolito B.
Barangay Kagawad
2
BARICAUA, Anaya C.
Barangay Kagawad
3
ESPINOSA, Reginald P.
Barangay Kagawad
4
QUILIZA, Romeo B.
Barangay Kagawad
5
MENDOZA, Abdon M.
Barangay Kagawad
6
BONGALON, Ursulina A.
Barangay Kagawad
7
REYES, Sergio B.
Barangay Kagawad
Barangay Secretary
Barangay Treasurer
CARANGLAAN
 
MARTINEZ, Samuel Quiroy
Punong Barangay
1
BALBALOZA, Desiderio F.
Barangay Kagawad
2
AMISTAD, Genaro L.
Barangay Kagawad
3
CABERTO, Merilyn B.
Barangay Kagawad
4
ABAD, Rodrigo V.
Barangay Kagawad
5
MENDOZA, Jaime B.
Barangay Kagawad
6
BOTAS, Lucina C.
Barangay Kagawad
7
CASTANEDA, Aristotle C.
Barangay Kagawad
Barangay Secretary
Barangay Treasurer
DE GUZMAN
 
BARRIL, Rolando Fernandez
Punong Barangay
1
AMISTAD. Esperidion D.
Barangay Kagawad
2
NECESITO, Bernabe ZB.
Barangay Kagawad
3
BARROCAN, Richard
Barangay Kagawad
4
POBLETIN, Eduardo R.
Barangay Kagawad
5
BANQUIL, Edilberto B.
Barangay Kagawad
6
MANZANO, Johnny T.
Barangay Kagawad
7
NAVARRO, Alex R.
Barangay Kagawad
Barangay Secretary
Barangay Treasurer
LUNA
 
BARCELONA, Christian Zeus D.
Punong Barangay
1
RABADON, Antolin
Barangay Kagawad
2
BACOLCOL, Gervacio B.
Barangay Kagawad
3
CABERTO, Dondon
Barangay Kagawad
4
CALIXTRO, Virgilio
Barangay Kagawad
5
LOPEZ, Kenneth
Barangay Kagawad
6
BALGUA, Edward
Barangay Kagawad
7
CAMBA, Renante
Barangay Kagawad
Barangay Secretary
Barangay Treasurer
MAGALONG
 
CAMPOS JR., Danilo A.
Punong Barangay
1
DIZON, Alton M.
Barangay Kagawad
2
RUIZ, Bernon L.
Barangay Kagawad
3
CATUBIG, Rudy D.
Barangay Kagawad
4
BAGOBE, Fernando R.
Barangay Kagawad
5
LUMIBAO JR., Cristino C.
Barangay Kagawad
6
REYES, Jimmy M.
Barangay Kagawad
7
BALBALOZA, Adelito B.
Barangay Kagawad
Barangay Secretary
Barangay Treasurer
NIBALIW
 
RABAYA, Melanio C.
Punong Barangay
1
VALES, Wilfredo F.
Barangay Kagawad
2
BALMAÑA, Leonardo N.
Barangay Kagawad
3
RAUSA, Diosdado D.
Barangay Kagawad
4
BANTING, Geraldine N.
Barangay Kagawad
5
BALMAÑA, Joemil B.
Barangay Kagawad
6
ARISTON, Florita M.
Barangay Kagawad
7
ARISTON, Mariquita A.
Barangay Kagawad
Barangay Secretary
Barangay Treasurer
PATAR
 
ABUEL, Abelardo M.
Punong Barangay
1
BALITE, Eleuterio D.
Barangay Kagawad
2
BALLARES, Agnes C.
Barangay Kagawad
3
BONGALON, Leopoldo D.
Barangay Kagawad
4
PERALTA, Cristina B.
Barangay Kagawad
5
ERUM, Adelio T.
Barangay Kagawad
6
BAIN, Manuel B.
Barangay Kagawad
7
BATAN, Norberto L.
Barangay Kagawad
Barangay Secretary
Barangay Treasurer
POBLACION
 
ABEN, Manuelito D.
Punong Barangay
1
ERUM, Eric B.
Barangay Kagawad
2
MANZANO, Justo B.
Barangay Kagawad
3
BALINTOS, Adonis Sr. B.
Barangay Kagawad
4
TAWATAO, Cesar A.
Barangay Kagawad
5
GUNTANG, Hane Paul R.
Barangay Kagawad
6
MANINGDING, Benjie B.
Barangay Kagawad
7
BANDOLA, Silvestre Jr. B.
Barangay Kagawad
Barangay Secretary
Barangay Treasurer
SAN PEDRO
 
CUDAL, Arturo P.
Punong Barangay
1
DOCTOR, Lolita R.
Barangay Kagawad
2
PADAMA, Wilfredo R.
Barangay Kagawad
3
OBICE, Arnold E.
Barangay Kagawad
4
VITON JR., Leonardo R.
Barangay Kagawad
5
NARVAIZ SR., Pedro F.
Barangay Kagawad
6
BREGUERA, Verlita E.
Barangay Kagawad
7
REYES, Christopher B.
Barangay Kagawad
Barangay Secretary
Barangay Treasurer
TAGUDIN
 
BARAO, Jose Jr. L.
Punong Barangay
1
ARENAS, Fedelito
Barangay Kagawad
2
LUDOVICE, Conie
Barangay Kagawad
3
QUITANIA, Nieves
Barangay Kagawad
4
ZULUETA, Melchor
Barangay Kagawad
5
CALIXTRO, Esperanza
Barangay Kagawad
6
OSEO, Layndel Anthony
Barangay Kagawad
7
DAMASCO, Ianrey
Barangay Kagawad
Barangay Secretary
Barangay Treasurer
VILLACORTA
 
BARRIL, Pepito Valerio
Punong Barangay
1
CADALLO, Samson V.
Barangay Kagawad
2
BALLESTA, Nestor M.
Barangay Kagawad
3
MINA, Arnolfo C.
Barangay Kagawad
4
RACRAQUIN, Leonido B.
Barangay Kagawad
5
CLEMENTE, Ramon P.
Barangay Kagawad
6
BALLESTA, Delmar C.
Barangay Kagawad
7
VILLANUEVA, Revelina L.
Barangay Kagawad
Barangay Secretary
Barangay Treasurer